இலங்கைகிழக்கு மாகாணம்கொழும்புமலையகம்முக்கிய செய்திகள்வட மாகாணம்

ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு போட்டிப் பரீட்சை 2023 விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை 2023ற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

நேற்று இது தொடர்பிலான விசேட வர்த்தமானியும் வெளியிடப்பட்டது.

எதிர்வரும் 09.10.2023 ஆம் திகதி வரை விண்ணப்பங்களுக்காக இறுதி திகதி வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கீழ்காணும் பாடநெறிகளுக்கு ஏற்ப விண்ணப்பதாரிகள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை விண்ணப்பிக்க முடியும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

 1. Primary
 2. English
 3. Dancing (Traditional)
 4. Music (Oriental)
 5. Music (Western)
 6. Art
 7. Science
 8. Mathematics
 9. Buddhism
 10. Buddhist Civilization
 11. Hinduism
 12. Hindu Civilization
 13. Islam Civilization
 14. Islamic
 15. Roman Catholic
 16. Christianity
 17. Geography
 18. Civic Education & Community Governance
 19. Business & Accounting
 20. Entrepreneurship Studies
 21. Korean
 22. Second Language (Tamil)
 23. Literature Appreciation (Sinhala /Tamil/English)
 24. Literature Appreciation (Arabic)
 25. Information & Communication Technology (ICT)
 26. Aquatic Bio Resource Technology
 27. Art & Craft
 28. Home Economics
 29. Practical & Technical Skills
 30. Design & Technology
 31. Health and Physical Education
 32. Communication and Media Study
 33. Accounting
 34. Business Studies
 35. Business Statistics
 36. Logic & Scientific Method
 37. Economics
 38. Political Science
 39. Mechanical Technology
 40. Electrical, Electronic Studies & Information Technology
 41. Libraries
 42. Student Counselling
 43. Tamil
 44. Tamil Language & Literature
 45. Sinhala Language & Literature
 46. Sinhala
 47. History
 48. History (Indian/European/ModernWorld)

மேலும் http://apps.wp.gov.lk/psc/?page_id=1008 இந்த லிங்க்கினை தொடர்வதன் மூலம் விண்ணப்பங்களை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மேலும் காட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: